Leden diverse commissies

1

 

Namenlijst van bewoners die actief zijn in de diverse commissies                  

Bestuursleden

Marijke Smit, voorzitter 

Marja Broer, secretaris 

Peter ten Tije, penningmeester

Corry Zwart, Hoogendoorn, Lid

Wim Wagelaar, Lid

 

Bewonerscommissie wordt voorgezeten door woningcorporatie Mozaïek Wonen

Mohammed Zaroual, namens Mozaïek Wonen

Peter Kasbergen, namens Mozaïek Wonen

Bewoners Olivier van Noort

Aad Berkhout

Marja Broer

Anton Kok

Victor Poolen

Marijke Smit

Peter ten Tije

Wim Wagelaar

Corry Zwart

 

Commissie Gemeenschappelijke Ruimte

Trix Both 

 

Commissie Dakterras

Carla d’ Hamecourt

Gerrit Potuijt 

Rina Stuut

 

Technische Commissie, 

Jielis Boet

Jur Broer

Anton Kok

Peter ten Tije 

 

 

 Opgericht 8 november 2005 - KvK nr.: 23485578

Secretariaat: Olivier van Noortlaan 11, 2803 ED Gouda 

Secretaris-ovn@groepswonen-ouderen-gouda.nl