Introductie Wie zijn wij.

 1

OLIVIER VAN NOORT

Het wooncomplex in Gouda, de woongroep Olivier van Noort,  is opgeleverd in het voorjaar van 2008. Het betreft een woonvorm waar 50-plussers op basis van vrijwilligheid, geheel zelfstandig,  bij elkaar wonen in een eigen appartement. De contacten onderling leveren gezelligheid en ook betrokkenheid op.  Er ontstaat zo een nauwe band met de medebewoners.

In de Woongroep Olivier van Noort woon je, alleen of met je partner, zelfstandig met behoud van privacy. De appartementen zijn levensloopbestendig

De woongroep is verenigd in de Woongroep Olivier Van Noort. Lidmaatschap van deze vereniging is vereist om in aanmerking te komen voor een woning.

Ligging

26 senioren appartementen in combinatie met medisch centrum en school. Winkelcentrum en busverbinding op loopafstand.

Activiteiten

Er wordt een aantal vaste activiteiten georganiseerd in de gezamenlijke ruimte of op de daktuin, waar bewoners aan deel kunnen nemen, zoals op zondag- en dinsdagochtend koffiedrinken, woensdagavond creatief, op vrijdagochtend tafeltennissen en vrijdagavond wordt er gedart. Een keer per maand is er een Happy Hour en culturele activiteiten worden georganiseerd  bij gebleken interesse. Eigen initiatief om iets te organiseren wordt altijd op prijs gesteld.

Kandidaat-bewoners

Voor wat betreft de toekomst komen wij graag in aanraking met aspirant-leden. 
De belangstellenden worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek en verdere kennismaking. 
Van belangstellenden wordt verwacht dat zij zelfstandig kunnen functioneren en passen in de groep. 
Dat wil zeggen dat zij kiezen voor groepswonen en bereid zijn zich voor de groep in te zetten.

De ideale leeftijd die wij voor ogen hebben is van 50 tot 70 jaar. 
 

Kenmerken woongroep

Huur/koop: 26 woningen, waarvan huur en koop

Status: Wonend

Wachtlijst: ja

Oppervlakte woning: 100 – 125m2

Prijs woning: vanaf € 1.063,00 inclusief servicekosten

Aantal woningen 26 en 1 gezamenlijke ruimte

 

Informatie hierover kunt u krijgen bij:

Secretariaat ; Ver. Woongroep Olivier van Noort p/a Olivier van Noortlaan 11 2803 ED GOUDA

E-mail: secretaris-ovn@groepswonen-ouderen-gouda.nl