Historie

1996 Initiatiefnemers voor groepswonen

1997 Oprichting Koepel VGOG

2003 Eerste project De Singel betrekt woningen

2005 oprichting Vereniging Woongroep Olivier van Noort

2007 Beslissingen omtrent verzelfstandiging woongroepen                    

2008 Opheffing   koepel  VGOG

2008 Woongroepen  "De Singel"   "Olivier van Noort"    "Triade"   en   "Estafetteweg" gaan zelfstandig verder.

De Vereniging Groepswonen van Ouderen Gouda en omstreken (VGOG e.o.) is in 1996 ontstaan uit een particulier initiatief in samenwerking met het ouderenwerk in Gouda. Na een aantal informatiebijeenkomsten voelde een zestigtal mensen zich aangesproken door de doelstelling van het initiatief: zelfstandig wonen en toch niet alleen.

Op 18 januari 1997 werd dan ook besloten tot het oprichten van een officiële vereniging en vond inschrijving bij de KvK plaats. Er werd een bestuur geformeerd en het huishoudelijk reglement werd samengesteld. In 2002 werden de Statuten gepasseerd.

Aangezien het fenomeen groepswonen van ouderen in de gemeente Gouda vrijwel onbekend was, heeft de vereniging in de eerste jaren baanbrekend werk verricht met het uitdragen van haar ideaal bij B en W, politieke partijen, woningbouwcorporaties en inwoners.

Nadat de vereniging vaste voet aan de grond had gekregen en vertrouwen had verworven bij de diverse instanties werden alle inspanningen beloond door het tot stand komen van de eerste woongroep in 2003. Het was een samenwerkingsverband tussen gemeente Gouda, Woonpartners Midden-Holland en de VGOG.

De vereniging was inmiddels flink gegroeid en het streven naar de vestiging van meer woongroepen ging onverminderd door. Een tweede woongroep zal door samenwerking met Mozaïek Wonen in 2008 haar gebouw betrekken. Tevens is een aantal initiatiefgroepen bezig met groepsvorming en het verwerven van een eigen locatie.

Inmiddels zit de taak van de overkoepelende vereniging er na tien pioniersjaren op. Alle groepen hebben eigen statuten laten opmaken en zijn in staat zelfstandig verder te gaan.

Op 31 december 2007 houdt de koepel VGOG op te bestaan. Een platform, waarin alle groepen vertegenwoordigd zijn, zal in de toekomst de onderlinge contacten onderhouden.