Nieuwsbrief 7

1

                                              26 juni 2021

  NIEUWSBRIEF 7               

 

Beste bewoners,

 

De versoepelingen, die in de persconferentie van 18 juni 2021 zijn aangekondigd per 26 juni 2021, geven iedereen meer bewegingsvrijheid. De theaters, bioscopen en musea zijn weer toegankelijk. We kunnen er weer op uit! 

 

In september zou het mogelijk moeten zijn om een Algemene Leden Vergadering te houden. Dit is van belang om verschillende redenen.

 

1. Bestuursleden gezocht

 

  • Aad Berkhout, onze huidige voorzitter, wil stoppen als voorzitter van de woongroep. Dit om gezondheidsredenen. We zoeken dus een nieuwe voorzitter.
  • Peter ten Tije is al jaren onze penningmeester. Hij zou graag een vaste vervanger willen aanstellen bijv. als 2e penningmeester, die het stokje kan overnemen mocht hem iets overkomen. 
  • Jielis Boet en Tineke Moonen hebben vorig jaar al te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Dit moet officieel bekrachtigd worden in een Algemene Leden Vergadering. Vanwege de corona-richtlijnen is deze niet gehouden. Het zou fijn zijn als beide bestuursleden kunnen worden vervangen.

 

  Degenen die interesse hebben in de vacante bestuursfuncties, vragen wij dit schriftelijk te laten weten aan de     secretaris van de woongroep Marja Broer.

 

2. Nieuwe wetgeving per 1 juli 2021

 

Vanaf 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om het bestuur (en toezicht) van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Daar de woongroep een vereniging is, is deze wet van toepassing.  De inhoud van de wet is taaie en moeilijk leesbare kost. De juridische afdeling van de LVGO heeft zich in de wet verdiept en heeft een min of meer kant-en-klare tekst opgesteld om te kunnen voldoen aan deze WBTR. 

 

De WBTR gaat, namelijk over 2 onderwerpen.

 

1. Belet of ontstentenis van alle bestuursleden 

Wat als alle bestuursleden tegelijk langdurig afwezig zijn (ziek- onbereikbaar, vacature, geschorst en dergelijke);

 

2. Tegenstrijdig belang 

Wat als een bestuurslid bij een bestuursbesluit een persoonlijk belang heeft.

 

Afspraken over wat te doen wanneer deze omstandigheden zich voordoen moeten in de Statuten opgenomen worden. Dat hoeft pas bij de eerstvolgende statutenwijziging. Het is raadzaam om de betreffende tekst alvast op te nemen in het Huishoudelijk Reglement. De tekst en de inhoud wordt voorbereid en zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de ledenvergadering die daar een besluit over zal nemen.

 

 

            3.          Onderhoudswerkzaamheden

 

Vochtplekken

Joop Wiegmans heeft geconstateerd dat er vochtplekken op meerdere plekken op de gevels zijn. Hij heeft dit aangekaart bij Vireco Beheer en Mozaïek Wonen. De fa. Geurts en een gespecialiseerd kitbedrijf hebben de vochtplekken op 7 mei jl. geïnspecteerd en hebben een rapport opgemaakt. Op basis daarvan heeft Vireco Beheer de fa.Geurts gevraagd een offerte te maken voor het vervangen van dilatatie- en kitvoegen. Deze offerte is goedgekeurd door de VvE en Mozaïek Wonen om de werkzaamheden die nodig zijn om lekkages op te lossen uit te voeren. 

De werkzaamheden zullen nog dit jaar worden uitgevoerd

  

   Onderhoud aan kanalen van het ventilatiesysteem

 

In 2020 zou een onderhoudsbeurt aan de kanalen van het ventilatiesysteem uitgevoerd worden. Dit is niet gebeurd en zou volgens de fa. Feenstra ook niet nodig zijn. Op aandringen van Peter ten Tije heeft Peter Kasbergen opdracht gegeven om op huisnummer 53 (de woning van Peter) een proef uit te voeren hoe de toestand van de kanalen en het hele systeem is.

Deze test is inmiddels uitgevoerd door Rowenta door middel van een camera, hoe de vervuiling was van het ventilatie systeem. Het officiële rapport gaat naar Peter Kasbergen.

Volgens de monteur viel het best mee; hij heeft de toe- en afvoerpunten schoon gemaakt, de meest vervuilde was in de douchecel. Ook de ventilatiemotor is bekeken en getest.

Naar aanleiding van het rapport zullen er verdere stappen ondernomen worden voor de andere woningen.

    Het bestuur